Forside

Forrige side

Mærke
undeglarsurblå + grøn
13 mm.

Dreng.

Højde 15.5 cm

Fremstillingår
1970èrne

Formnr 1759

Maler signatur "E"

"F04" indpresset