Forside

Forrige side

Mærke
Grøn
9 mm.

Pige (1 af en serie).

Højde 11 cm

Fremstillingår
1970èrne

Formnr 2265

Kunstner; "S.J." (indridset)

Forgylder signatur; ingen

"54" indpresset