Forside

Forrige side

Mærke grøn.

Figur.

Højde 20,5 cm

Signartur indridset, bagpå under glarsuren
Axel Brüel 1932

Fremstillingår
ca 1952 - 1958

Bemærking: Signarturens dato og mærkets periode, passer "ikke" sammen.
Dette kan evt skyldes at figuren som helt sikkert er udført i 1932, først er færdig produkteret (efterbrændt) i perioden 1952-1958