Forside

Danske porcelænsmærker

Udenlanske porcelænsmærker

Dahl Jensen

Klik for andre DJ mærker

I sortering

Mærket er fri for "ridser".
Mærk altid efter med en negl !Klik for andre DJ mærker

II sortering

Vandret "Ridse" mellem
kronen og DJ
Brug "spidsen af din negl
til at "føle" efter ridsen.
Mekanisk udført
Klik for andre DJ mærker

III sortering

Et fedt "kryds" over
porcelænsmærket
Mekanisk udførtDahl Jensen sorteringsmærker.. .

Bemærk at II + III sorteringsmærkerne er sådan udført at ridsen går igennem glarsuren over porcelænsmærket.

Grunden til at porcelænet er II eller III sorting er mange.
Brændingsfejl/revner ses tit ved store figurer
Fejlfarvning ses på alle typer figurer
Opbobling af glarsuren, skyldes som regel for høj ovntemperatur
Mangel på glarsur... sjusk !
Små sorte spots skyldes ireglen støv fra produktionslokalet eller ovnen, som har sat sig fast i den flydende glarsur.