Forside

Forrige side

Jernporcelæn
Den kongelige porcelæns fabrik
producerer omkring 1929 til 1950 en del jernporcelæn hvor mærket;
en cirkel med tre bølger blev brugt

Kgl ca 1929
Kgl. Jernporcelæn