Læs mere om Troels Olivero`s ædelstene og rubiner og diamanter og safirer + forside + nobelantik

Troels Olivero stævnet af Allan Nobel Andreasson


Gemmologtumpen Troels Olivero fra kapuka.dk også dømt for falske rolexTroels Olivero er nu blevet stævnet af Allan Nobel Andreasson i Randers,

for grove og gentagende injuirer. Der er i sagen nedlagt påstand om erstaning på
180.000,00 kr. samt påstand om en længere fængselsstraf.

Efter Retten i Lyngby, i flere måneder forgæves havde forsøgt at forkynde stævningen for Troels Olivero,
overgav Retten i Lyngby, sagen til politiet, og efter politiets besøg på Henningsens Alle, 2900 Hellerup,
gav Troels Olivero sig tilkende, ved at ringe til dem, Troels Olivero aftalte at give møde hos politiet,
men overholdte ikke aftalen, så nu er Troles Olivero registreret som eftersøgt til forkyndelse.

Den første sag i sagen mod Troels Olivero var berammet til afholdelse den 24. september, men blev aflyst, fordi
Rettens stævningsmand ikke kunne finde Olivero, sagen er nu istedet berammet til den 4. november.
I selve "hovedsagen" (injuriensagen) har Troels Olivero af Retten i Lyngby fået svarfrist til et svarskrift
der skal afleveres og være tilsendt undertegnede seneste den 24 november d.a. I svarskriftet skal Troles Olivero
bevise sine injurie-påstande om, at undertegnede har været sigtet for vold mod sin ekskæreste, at have
afgivet falske bud på hans latterlige smykker, samt, at have fremstillet af et falsk dokument, i en klagesag over
hans taberagtige advokat og ven Carl Erik Nielsen.

Udover injuriesagen som ånder Troels Olivero i nakken, efterforsker politiet i øjeblikket flere grove straffelovs-
overtrædelse som Troels Olivero er anmeldt for. ..overtrædelser der er så grove, at hvis Troels Olivero bliver
tiltalt og dømt, så skal han enten i fængsel, have en behandlingsdom eller afsone en samfundtjeneste (forhåbenlig
med at feje Henningsens Alle, fire dage om ugen i et helt år. Hvis det bliver fængsel må man håber, det bliver i et
i fængsel, med fanger, der ikke finder sig i plat og svindel, fanger der afsoner lange straffe, for bl.a, med de
bare næver at smadre fup og fidusmagere,til ukendelighed.

En anden myndighed der også efterforsker Troels Olivero er Datatilsynet, som har bedt Troels Olivero
redegører for hvorfra han har de falske oplysninger om undertegende, en redegørelse som Troles Olivero, endnu
ikke er kommet med, trods flere opfordringer fra Datatilsynet. Datatilsynet overvejer derfor, at lade politiet gå
ind i sagen, hvis ikke Troels Olivero inden den 4. november 2009 har skriftligt har redegjort for hvorfra de falske
oplysningerne om undertegnede stammer. Undertegende kan oplyse at oplysninger med stor sandsynlig stammer fra advokat
Carl Erik Nielsen som utallige gange har meldt undertegnede til politiet samt at advokaten flere gange har været Troels-
Olivero`s "forsvarsadvokat" i de mange sager som Troels Olivero har tabt. Bl.a sagen, hvor Troels Olivero`s firma bliver dømt
for erhversmæssing import af falske Rolex ure, og allerseneste injuriesagen (20. maj d.a) mod Peter Zar Larsen, hvor
advokat Carl Erik Nielsen repræsenterede Troels Olivero, en sag som, han (læs.: Troels Olivero) overhovedet ikke havde
lovligt mandat til at køre. Sagen blev også pure afvist af dommeren, som dømte Troels Olivero til, at betale Peter Zar
Larsen kr. 15.000 for uretmæssigt at have slæbt ham i retten. Om advokat Carl Erik Nielsen i de kommende sager igen
skal stå ved Troels Olivero`s side er tvilsomt, idet advokat Carl Erik Nielsen iøjeblikket har mange andre problemer,
at slås med, bl.a hans meget hurtige exit fra Enrum Advokaterne i Vedbæk, et exit der stiller en masse spørgsmål;
blev der overhovedet afholdt en afskedsreception eller lignende for den "myreflittige" og "dygtige" advokat ?.
På hjemmefronten lider advokat Carl Erik Nielsen også; hans "fine" advokatfirma C.E. Nielsen APS på adressen Vedbæk
Strandvej 325 B, 2950 Vedbæk er iflg Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under konkursbehandling. Og så lige, til slut,
så efterforsker politiet Carl Erik Nielsens rolle i injuriesagen som denne artikel startede med.

TIL DEM, SOM IKKE FØR HAR HØRT, LÆST ELLER SET FOTO
AF TROELS OLIVER OG/ELLER HANS ADVOKAT CARL ERIK NIELSEN
SÅ ANBEFALER UNDERTEGNEDE EN TUR OMKRING HJEMMESIDEN

w w w .w e b d a n e . 5 0 g . c o m

(ADVARSEL !!! indhold af billeder og tekst på w w w . w e b d a n e .5 0 g . c o m kan virke stødende og give opkastfornemmelser - uden ansvar)
Nobelantik is not affiliated with the authors of that page ( w e b d a n e . 5 0 g . c o m ) nor are we responsible for its content.


Med Venlig Hilsen
Allan Nobel Andreasson, Randers